INFO NIEUWE OUDERS

Welkom
Welkom op de website van de Klokkebei. U heeft ons gevonden, toevallig of misschien wel heel bewust. In ieder geval vinden wij het fijn dat u onze website bezoekt. Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over onze school en over het onderwijs dat wij geven. 

Wanneer mag u een school kiezen?
Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn dan leerplichtig. Deze leerplicht is wettelijk vastgelegd. Daarnaast stuurt de gemeente u een brief als uw kind drie jaar wordt. In die brief staat wanneer u uw kind kunt inschrijven.
Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag uw kind een aantal dagdelen naar school om te wennen. Dit heet de kennismakingsperiode. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal vijf dagen. Op de Klokkebei is het gebruikelijk dat de leerkracht van de kleutergroep circa 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, telefonisch contact opneemt om de eerste kennismakingsdag (of dagdeel) in overleg met u te plannen. 

Nader kennismaken
We stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school. Allereerst kunt u de schoolgids inzien, welke ook op de website is gepubliceerd. Mocht u dan nader kennis willen maken met onze school, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met Esther Hut (onderbouwcoördinator) of Jos Ermens (directeur). 

Intakegesprek
In een persoonlijk gesprek geven we u een toelichting op onze manier van werken en geven we antwoord op de vragen die bij u leven, dit alles gevolgd door een rondleiding, waardoor u vooral de sfeer binnen de Klokkebei kunt ervaren. Dit intakegesprek is vrijblijvend en we stellen het op prijs als u uw zoontje of dochtertje meeneemt, zodat die ook de sfeer in de kleutergroepen (of andere groepen, indien van toepassing) kan ervaren.
Mocht u na dit intakegesprek het besluit nemen uw kind op de Klokkebei aan te melden, kunt u het inschrijfformulier invullen en inleveren bij de school.

Keuze gemaakt voor De Klokkebei
Als u uw kind heeft ingeschreven op De Klokkebei zal Esther Hut (onderbouwcoördinator) uw kind indelen in een kleutergroep. Hierbij wordt gekeken naar de groepssamenstelling en evt. vriendjes/vriendinnetjes van uw kind. 
Daarna neemt de leerkracht contact op met u voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. Bij een huisbezoek kunt u alle vragen stellen over hoe 'het naar school gaan' werkt. De leerkracht maakt kennis met uw kind, zodat er bij de eerste dag al een bekend gezicht is. 

Graag tot ziens!