LEERLINGENRAAD

Schooljaar 2017-2018 

In het begin van het schooljaar wordt er een verkiezing gehouden voor de leerlingenraad. Uit elke groep van de bovenbouw wordt een raadslid gekozen. 
Dit jaar zijn de volgende raadsleden gekozen: 

 Vanuit groep 5 (Addie/Claudi): Jules
Vanuit groep 5 (Sandra/Anne): Raaf
Vanuit groep 6 (Thijs): Nathan
Vanuit groep 6 (Charlotte): Emma
Vanuit groep 7 (Dian/Pieter): Mick
Vanuit groep 7 (René/Pieter): Joris
Vanuit groep 8 (Noeska): Mikki en Jacomijn

Deze leerlingenraad vergadert ongeveer 1x in de 2-3 maanden over zaken die voor de school en de kinderen van belang zijn. 
Bijv. inrichting schoolplein, schoonmaak in de school, bieb, crea-ochtenden enz. 

De leerlingenraad heeft één leerkracht als raadslid en dat is dit jaar: Lidia (groep 1-2C).