Wie zijn wij

Sinds 1975 bestaat obs de Klokkebei. Kinderen, ouders en leerkrachten vormen deze open school. Het allerbelangrijkste vinden we dat onze leerlingen met plezier naar school komen. We hechten als Klokkebei veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders bij de school.

De Klokkebei geeft onderwijs vanuit de Klokkebeivaardigheden: verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid en plannen. Deze pijlers lopen als een rode draad door de school: door alle leerjaren, lesaanbod, activiteiten, dagindeling, team, ouders en leerlingen.

De leerkrachten hebben een belangrijke begeleidende rol op didactisch, pedagogisch, sociaal en emotioneel vlak. Niet alleen leerpresentaties, maar ook de ontwikkeling op andere gebieden vinden we van belang. Leerkrachten helpen en ondersteunen de kinderen bij de ontwikkeling. Daarbij uitgaande van het gegeven dat ieder kind verschillend is, eigen kwaliteiten bezit en zich op een eigen manier ontwikkelt. Ouders en professionals staan zij aan zij om ervoor te zorgen dat ieder kinds zich volledig kan ontplooien. Uitgangspunt daarbij is altijd een positieve kijk op ieder kind!

Info nieuwe ouders

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn dan leerplichtig. Deze leerplicht is wettelijk vastgelegd. Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag uw kind een aantal dagdelen naar school om te wennen. Dit heet de kennismakingsperiode. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal vijf dagen. Ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht telefonisch contact met u op om de eerste kennismakingsdag (of dagdeel) met u af te stemmen. Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is mag hij/zij iedere dag naar school.

Peuterklas Victor de Verkenner

Woensdag 26 augustus 2020 zijn we op de Klokkebei gestart met een peuterklas. Deze groep noemen wij Victor de Verkenner en is bedoeld voor peuters vanaf 3,5 jaar die op de Klokkebei zijn ingeschreven.

De klokkebei in beeld

Na 45 jaar nam Addie afscheid van obs De Klokkebei

ULVENHOUT - Op donderdag 6 juli nam OBS De Klokkebei afscheid van leerkracht Addie Roks. Na 45 jaar werkzaam te zijn geweest op de school, gaat ze nu toch echt genieten van haar pensioen. 45 jaar voor de klas is natuurlijk een hele poos! In de tijd dat Addie begon als leerkracht werden er vaak wel meer dan 85 brieven geschreven op één vacature. Ze was dan ook erg blij dat ze haar kans kon grijpen op De Klokkebei. Een combinatieklas met 36 leerlingen was voor haar geen probleem.  Afscheid met een lach en een traan Donderdag was het dan zover. Rond het middaguur werd Addie met haar gezin opgehaald om voor een van de laatste keren de, haar zo bekende, weg naar school te lopen. Deze keer stonden echter alle leerlingen met vlaggetjes langs de route. Ook de buurtbewoners hadden hun best gedaan om hun huizen en tuinen te versieren. Het was een feestelijk onthaal. Na aankomst op school werd ze getrakteerd op een podiumdag zoals de Klokkebei die al jaren houdt. De creativiteit van de kinderen spatte er weer van af. Zo waren er liedjes met eigen teksten, toneelstukjes. Ook werd Addie naar voren geroepen om een dictee te maken op een wel heel speciale manier: Met de kinderen al letters. Na schooltijd volgde nog een receptie met collega’s en oud-collega’s, want die heb je in 45 jaar natuurlijk maar genoeg. “Met een lach en een traan sloten we het feest af en kijken we terug op een superdag waarbij we afscheid namen van een superjuf”, laat de Klokkebei weten. Geschiedenis van OBS De Klokkebei In 1973 waren er in Ulvenhout twee Katholieke scholen, dat moest anders volgens Geurt Bosch. Hij was dan ook de initiatiefnemer voor het starten van een openbare basisschool in het dorp. Na het nemen van enkele hobbels werden er twee lokalen beschikbaar gesteld aan de Annevillelaan (op de plaats waar de bibliotheek ook heeft gezeten). Al snel werd de locatie te klein en verhuisde De Klokkebei naar het huidige gebouw. In eerste instantie nog met een van de Katholieke scholen in hetzelfde gebouw. De tussendeur werd hermetisch afgesloten en de schoolstrijd barstte los. Het onderwijsconcept van De Klokkebei sloeg echter aan en de school bleef maar groeien. Openheid, verdraagzaamheid, kampen, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid waren enkele kernwoorden passend bij De Klokkebei.  Na 4 jaar werd Het Klokkebeitje opgericht: Een kleuterschool gekoppeld aan de basisschool. De integratie van kleuter- en basisonderwijs stond toen landelijk nog in de kinderschoenen, De Klokkebei liep voorop. Niet veel later werd ook Addie deel van de Klokkebei. Als er iemand goed past binnen deze school is zij het. ‘Buiten de lijntjes kleuren’ was één van haar motto’s. Erop uit om in het bos de natuur te bekijken in plaats van kijken in een boek. Klik hier om naar het artikel te gaan in Breda Vandaag

Eerste prijs First Lego League voor obs De Klokkebei

Zaterdag werd bij Avans Hogeschool de First Lego League West Brabant gehouden. Obs De Klokkebei won hierbij de eerste prijs. Als debutant bij deze wedstrijd een uitslag om heel trots op te zijn! Elk seizoen kiest First Lego League een thema wat te maken heeft met een wereldwijd probleem. Dit jaar was het thema: 'Superpowered'. Aan kinderen werd gevraagd om uit te zoeken waar energie vandaan komt, hoe het wordt gedistribueerd, opgeslagen en vervolgens gebruikt. Kinderen die meedoen aan deze wedstrijd zoeken in teams een creatieve oplossing voor een probleem. In dit geval dus een idee voor een betere energie toekomst. De teams die meedoen strijden om vier prijzen; robotontwerp, innovatieproject, robotwedstrijd en core values.  Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. Het team van obs De Klokkebei ging op pad naar Avans om hun project te laten zien. De leerlingen presenteerden daar onder andere hun innovatieproject. Een maquette van het schoolgebouw, maar dan 100% verduurzaamd. De leerlingen hebben hiervoor het dak bedekt met een moestuin, wat tevens voor verkoeling van het gebouw zorgt. Ook zijn er stoelen ontworpen waarbij leerlingen kunnen trappen, om zo stroom op te wekken. Kinderen kunnen zo hun eigen energie kwijt en omzetten in 'nieuwe energie' voor gebruik in de school. Natuurlijk mochten de zonnepanelen op het dak ook niet ontbreken. Naast de maquette van de school werd door het Klokkebei team ook een robot ontworpen. Deze moest door de leerlingen zo geprogrammeerd worden dat er missies mee uitgevoerd konden worden. Denk aan het laten draaien van een windmolen en het omhoog laten klappen van een mini t.v.-scherm. Dit traject moest binnen een bepaalde tijd worden afgerond. Een jury beoordeelde hierbij in hoeverre de opdracht was geslaagd. Aan het einde van de dag ging obs De Klokkebei naar huis met de Core Values Award. Deze award is de prijs voor samenwerken, plezier, inclusie, ideeën, impact en innovatie. Het plezier spatte ervan af bij dit team en de samenwerking was meer dan goed. Misschien niet geheel toevallig, omdat dit één van de speerpunten is van obs De Klokkebei. Met een LEGO beker, medaille en een goodiebag gingen de leerlingen met opgeheven hoofd richting huis om op school hun klasgenoten te vertellen over hun bijzondere avontuur. 

Cookie instellingen