Leerlingenraad

Schooljaar 2023/2024
Dit jaar zijn de volgende raadsleden gekozen:

Groep 5A: Lieze
Groep 5B: Gijs
Groep 6A: Thom
Groep 6B: Quintin
Groep 7A: Koen
Groep 7B: Britt
Groep 8A: Michelle
Groep 8B: Valerie

Deze leerlingenraad vergadert ongeveer 1x in de 2-3 maanden over zaken die voor de school en de kinderen van belang zijn.
Daarnaast zullen er tussentijds inloopmomenten plaatsvinden. 
Bijv. inrichting schoolplein, schoonmaak in de school, bieb, crea-ochtenden enz.
Voorafgaand aan de vergaderingen inventariseren de leerlingen uit de leerlingenraad bij hun maatjesklas of daar nog bespreekpunten naar voren komen. 

Notulen:
- 1e vergadering leerlingenraad 11 december 2023
- 2e vergadering leerlingenraad 5 februari 2024
- 3e vergadering leerlingenraad 4 maart 2024
- 4e vergadering leerlingenraad 15 april 2024
- 5e vergadering leerlingenraad 27 mei 2024
 
Cookie instellingen