ParnassysOp De Klokkebei werken we met ParnasSys. Dit is ons administratieprogramma en leerlingvolgsysteem. Parnassys is een totaalpakket. Alle belangrijke zaken worden binnen Parnassys vastgelegd. U kunt daarbij denken aan de persoonsgegevens, maar ook de absenties. In dit programma worden ook alle toetsgegevens van bijv. de Citotoetsen verwerkt en maken we onze rapporten.
Met dit ouderportaal kunt u als ouder allerlei informatie inzien.

Wat kunt u zien in het ouderportaal van ParnasSys?:
  • Leerlinggegevens: hier staan de contactgegevens van uzelf en de school
  • Groep: hier kunt u zien bij welke kinderen uw kind in de klas zit
  • Resultaten van methodetoetsen
  • Na het meegeven van het rapport komt dit rapport (en de Citotoetsen) ook op het Ouderportaal te staan.
 
Voor het aanvragen van een (nieuwe) gebruikersnaam en wachtwoord kunt u een mail sturen naar infoklokkebei@markantonderwijs.nl. Graag ondervermelding van de naam (namen) van uw kind(eren) en de desbetreffende groep(en).

Voor instructie inloggen met Google klik hier.
Voor het inloggen ouderportaal klikt u hier
Cookie instellingen