CJG


Wist u dat:
 
 • het CJG bestaat uit professionals van verschillende organisaties, zoals MEE, GGD, Careyn, IMW.
 • het CJG er zeker ook is voor “gewone” opvoedvragen, zoals: mijn kind slaapt onregelmatig, is dat “normaal” en wat zou ik ermee kunnen doen; hoe ga je met zakgeld om, met internet/chatten etc.
 • wij in team Zuidoost, waar Ulvenhout onder valt, coaches hebben, welke we snel in gezinnen in kunnen zetten, indien nodig.
 • alle gesprekken in ons registratiesysteem worden vastgelegd. In het kader van de privacy en vertrouwelijkheid zijn deze alleen inzichtelijk voor de professionals van het CJG en u als ouders. Zonder uw toestemming kunnen deze gegevens nooit uitgewisseld worden met andere professionals, zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg.
 • het CJG allerlei cursussen mee opzet en organiseert, zoals:
 • Positief opvoeden. Cursus voor ouders, gegeven door ouders.
 • Goed uit elkaar, een 4 tal bijeenkomsten rondom Scheiden, o.a. financiën, effect op de kinderen etc.
 • Positief oppassen.
 • KIDS groep; voor kinderen van gescheiden ouders. 7 bijeenkomsten voor de kinderen en 2 voor de ouders.
 • SOVA-training (Sociale Vaardigheden)
 • Ik, als school CJG-er van de Klokkebei, samen met de Ouderraad kan kijken waar behoefte aan is op school en hoe ik daar als CJG-er in kan ondersteunen. Te denken valt aan: thema avonden (b.v. social media, pesten, woede aanvallen) ; aanwezig op ouderavonden met folders van het CJG met tips.
 
Tot slot
 
Iedereen kan bij mij terecht met vragen rondom opvoeden.
Freddy Brants, freddy.brants@cjgbreda.nl; 06-18586989
 
Cookie instellingen