OR

De ouders van leerlingen van OBS de Klokkebei wordt gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan het overblijven, de kampen en andere feesten en activiteiten. Om ervoor te zorgen dat deze gelden niet opgaan in het shoolbudget is er een stichting opgericht met als doel deze gelden te beheren: Stichting Ouders OBS de Klokkbei. De stichting heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris die verantwoordelijk zijn voor het verwerven en beheer van de oudergelden en het organiseren van feesten en activiteiten met deze gelden.  
Bij de organisatie van de feesten en activiteiten worden zij bijgestaan door de leden van de Ouderraad. Zo wordt er uit de ouderraad telkens iemand aangewezen om samen met het team van de Klokkebei de volgende feesten en activiteiten te organiseren: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag en het Eindfeest. Ook zorgt de Ouderraad voor cadeautjes voor de teamleden in geval van geboortes, verjaardagen, huwelijken, ziekten of ongevallen. En ondersteunt de Ouderraad bij een jubileum, de schoolfotograaf en het versieren van school.  

Kortom: samen met het team van de Klokkebei zetten de Ouderraad en de Stichting zich in om er een tof schooljaar voor de kinderen van te maken! 

Dit jaar bestaat de Ouderraad uit: Rogier van Rees (Voorzitter), Ernst-Jan Ottenhoff (Penningmeester), Annemarie Hoogerwerf (Secretaris), Ellis van der Leest, Marit Holtman, Wendy van Meel en Annemiek van Geersdaeleen.
Cookie instellingen