LEERLINGENRAAD

Schooljaar 2020/2021

Dit jaar zijn de volgende raadsleden gekozen: 

Uit groep 5A: Guusje
Uit groep 5B: Kalle
Uit groep 6A: Jens
Uit groep 6B: Laurens
Uit groep 7A: Jade
Uit groep 7B: Keira
Uit groep 8A: Raaf
Uit groep 8B: Max


Deze leerlingenraad vergadert ongeveer 1x in de 2-3 maanden over zaken die voor de school en de kinderen van belang zijn.
Daarnaast zullen er tussentijds inloopmomenten plaatsvinden. 
Bijv. inrichting schoolplein, schoonmaak in de school, bieb, crea-ochtenden enz.
Voorafgaand aan de vergaderingen inventariseren de leerlingen uit de leerlingenraad bij hun maatjesklas of daar nog bespreekpunten naar voren komen. 

De leerlingenraad heeft één leerkracht als raadslid en dat is dit jaar: Anouk (groep 7B).