LEERLINGENRAAD

Schooljaar 2022/2023

Dit jaar zijn de volgende raadsleden gekozen: 

Uit groep 5a: Joep van Oeveren
Uit groep 5b: Veerle Dekkers
Uit groep 6a: Rijk Brugman
Uit groep 6b: Lucas Perdok Segura
Uit groep 7a: Raaf v.d. Reijt
Uit groep 7b: Valerie Gooijers
Uit groep 8a: Leonore van Bavel
Uit groep 8b: Jasmijn van Jeveren

Deze leerlingenraad vergadert ongeveer 1x in de 2-3 maanden over zaken die voor de school en de kinderen van belang zijn.
Daarnaast zullen er tussentijds inloopmomenten plaatsvinden. 
Bijv. inrichting schoolplein, schoonmaak in de school, bieb, crea-ochtenden enz.
Voorafgaand aan de vergaderingen inventariseren de leerlingen uit de leerlingenraad bij hun maatjesklas of daar nog bespreekpunten naar voren komen.