WIE ZIJN WIJ?

Op deze school zijn verschillende mensen werkzaam met verschillende taken en verantwoordelijkheden: 

School: team en interne en externe werknemers
OR: ouderraad
MR: medezeggeschapsraad
Leerlingenraad: leerlingen uit de bovenbouw samen met een leerkracht
CJG: Centrum Jeugd en Gezin

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderdelen bij WIE ZIJN WIJ?